Semeno 14x jinak!!!

V dnešním díle se podíváme na slovíško SEED = semeno.

 

SEED = semeno

 1. (to) plant the seeds = zasadit semena

 2. (to) sow the seeds = (za)sít semena

 3. (to) sow the seeds = FRÁZE = položit základy čeho , vytvořit živnou půdu, utvořit podmínky pro co (you are sowing the seeds of his own destruction = seješ si semena své vlastní zkázy)

(TO) GO/RUN TO SEED = (do)zrát , mít semena , vysemenit se rostlina ap.

 1. In hot weather lettuces can suddenly run to seed. = v horkém počasí mohou saláty najednou vysemenit / dozrát.

(TO) GO/RUN TO SEED = sejít / scházet , (z)chátrat , uvadnout / uvadat člověk ap.

 1. After he retired, he really went to seed. = Poté, co odešel do důchodu, opravdu zchátral.

(TO) BE SEEDY = být ošuntělý, omšelý, šupácký, zpustlý

 1. He looked seedy = vypadal ošuntěle / šupácky

 2. a seedy hotel = zpustlý hotel

(TO) FEEL SEEDY = cítit se malátně / né ve své kůži

 1. I really feel seedy. = vážně se cítím né zrovna ve své kůži.

SEEDINESS = ošuntělost, zchátralost, zpustlost

 1. We hate the seediness of this place = Nenávidíme ošuntělost / zchátralost tohoto místa.

SEEDS = zdroj , zárodek , počátek čeho pochyb ap.

 1. early seeds of our friendship = rané počátky našeho přátelství

SEED = nasazený hráč

 1. He is the number one seed. = je první nasazený (hráč turnaje viz předchozí článek o Markétě Vondroušové)

(TO) BE (UN)SEEDED = být (ne)nasazený hráč

 1. Jones, seeded second, has won her last ten matches. = Jones, druhý nasazený, vyhrál posledních deset zápasů.

(TO) SEED = vysemenit se

 1. The plants have seeded themselves = Rostliny se samy vysemenily

(TO) SEED = odstranit semínka / jadérka z ovoce

 1. Wash, seed, and cut the pepper into small pieces. = Umyj, odstraň semínka a nakrájej papriku na malé kousky.

(TO) SEED = osít

 1. We seeded the lawn with a different grass this year. = Letos jsme oseli trávník různou trávou.

SEED MONEY/CAPITAL = počáteční kapitál

 1. We are looking for seed capital for our Star-up = Hledáme počáteční kapitál pro náš Start-up.

SEEDBED = semeniště / líheň / zdroj

 1. Public perceive politics as the seedbed of corruption. = Veřejnost vnímá politiku jako zdroj / líheň korupce.

 

 

LÍBILO SE VÁM TO DNES?

ODEBÍREJTE NAŠE ČLÁNKY SE SLOVÍČKY EMAILEMKdo byste se chtěli takto s námi pravidelně učit, tak se můžete přihlásit do našeho EMAILOVÉHO KLUBU a odebírat naše články se slovíčky >>> ZDE.

Zpět do obchodu