Jak se učit s Kreativním slovníkem?

Jestli jste se rozhodli posunout vaši angličtinu s naším Kreativním slovníkem, tak vám prvně moc děkujeme. Tímto vám chceme pomoci, jak na maximum využít všech výhod slovníku, a jak se s ním správně učit.
Tom & Suzi

Vyberte si téma

Ve slovníku najdete 70 témat s více než 2300 slovíčky. Které téma si vyberete první? Hlavně je potřeba nebát se a začít.

 

30 slovíček v každé mapě

Do každé mapy jsme pro vás vložili průměrně 30 slovíček, což je doporučený počet , abyste se mohli krásně domluvit na dané téma i jako začátečník.

 

Čtěte mapu podle hodinových ručiček

Nejlepší způsob je číst mapu podle hodinových ručiček, protože jsme slovíčka skládali tímto směrem jako jeden příběh, což vám pomůže si slovíčka lépe zapamatovat.

Čtěte mapu podle hodinových ručiček

Hledejte nová slovíčka

  1. Označte si slovíčka, která neznáte a chtěli byste se je naučit.
  2. Následně si zkuste tipnout význam slovíček díky obrázkům a souvislostem.
  3. Jestli vám to nebude úplně stačit, tak si vyhledejte překlad v našem PDF česko-anglickém glosáři, který jste dostali na email.

Human body and Movements - Vocabulary maps

Poznámka: v našem glosáři najdete i všechny tvary nepravidelných sloves.

 

Učte se slovíčka ve dvojicích

Náš mozek má mnohem raději, když se učí věci po větších částech v souvislostech. Zkuste se tedy vždy učit podstatné jméno + sloveso.

Např. ramena + pokrčit. Jestli chcete, tak si můžete představit, že danou věc děláte.

Učte se ve dvojicích

Tvořte věty

Bez tvorby vět se těžko posunete kupředu. Jaké máte ale tvořit věty na záčátek?

Tvořte to nejjednodušší:
rozkaz, otázku a zápor:

  1. SHRUG YOUR SHOULDERS!
  2. CAN YOU SHRUG YOUR SHOULDERS?
  3. DON'T SHRUG YOUR SHOULDERS

Nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa mohou dělat problém, ale opět to jednoduše zvládneme. Když v mapě uvidíte tučně zvýrazněné slovíčko, tak to je právě nepravidelné sloveso. Ihned si zkuste říct jeho všechny tři tvary. Když je nebudete vědět, tak si je vyhledejte v našem česko-anglickém glosáři nebo na internetu.

Nepravidelná slovesa

Otevřete mysl novým významům

Super věc je, že spousta slovíček má více významů a forem, takže si můžete jednoduše rozšířít slovní zásobu pouze tím, že se naučíte další významy.

Například:
an elbow > (to) elbow
milk > (to) milk
a hammer > (to) hammer

Otevřete mysl novým významům

Učte se předložky společně se slovíčky

Jsou situace, kde v angličtině použijete jinou předložku, než kterou byste normálně použili v češtině. Náš slovník vám opět hodně pomůže, protože se budete učit správné předložky rovnou s daným slovíčkem.

Učte se předložky společně se slovíčky

Opakování je cesta k lepšímu zapamatování

I když si myslíte, že si už všechna slovíčka z mapy pamatujete, tak si pro jistotu vaše tvrzení potvrďte doplňovacím cvičením. Proč?

  1. Procvičíte si správný pravopis
  2. Aktivní vybavení vám pomůže k dlouhodobému zapamatování
  3. Zjistíte, co si ještě 100% nepamatujete

Jak se učit s kreativním slovníkem

Cvičte porozumnění a správnou výslovnost


Cvičte porozumnění a správnou výslovnost

Celý slovník jsme pro vás namluvili šesti rodilými mluvčími včetně mé drahé Suzi. To znamená, že si můžete poslechnout každou mapu i cvičení již s výsledky. Tímto si vylepšíte porozumění afro-americké, britské, londýnské a další výslovnosti.

 

Koupit slovník
Zpět do obchodu